impress
×
 x 

Корзина пуста
Корзина
Корзина пуста

 

Зміст

 

 1.  Загальні поняття та сфера застосування.
 2.  Перелік баз персональних даних.
 3.  Мета обробки персональних даних.
 4.  Порядок обробки персональних даних: отримання згоди, повідомлення про права та дії з персональними даними суб’єкта персональних даних.
 5.  Місцезнаходження бази персональних даних.
 6.  Умови розкриття інформації про персональні дані третім особам.
 7.  Захист персональних даних: способи захисту, відповідальна особа, працівники, які безпосередньо здійснюють обробку та/або мають доступ до персональних даних у зв’язку з виконанням своїх службових обов’язків, строк зберігання персональних даних.
 8.  Права суб’єкта персональних даних.
 9.  Порядок роботи з запитами суб’єкта персональних даних.
 10.  Державна реєстрація бази персональних даних.

 

1. Загальні поняття та сфера застосування.

 

1.1. Визначення термінів:

 

база персональних даних — іменована сукупність упорядкованих персональних даних в електронній формі та/або у формі картотек персональних даних;

 

відповідальна особа — визначена особа, яка організовує роботу, пов’язану із захистом персональних даних при їх обробці, відповідно до закону;

 

володілець бази персональних даних — фізична або юридична особа, якій законом або за згодою суб’єкта персональних даних надано право на обробку цих даних, яка затверджує мету обробки персональних даних у цій базі даних, встановлює склад цих даних та процедури їх обробки, якщо інше не визначено законом;

Державний реєстр баз персональних даних — єдина державна інформаційна система збору, накопичення та обробки відомостей про зареєстровані бази персональних даних;

 

загальнодоступні джерела персональних даних — довідники, адресні книги, реєстри, списки, каталоги, інші систематизовані збірники відкритої інформації, які містять персональні дані, розміщені та опубліковані з відома суб’єкта персональних даних.

Не вважаються загальнодоступними джерелами персональних даних соціальні мережі та інтернет-ресурси, в яких суб’єкт персональних даних залишають свої персональні дані (окрім випадків, коли суб’єктом персональних даних прямо зазначено, що персональні дані розміщені з метою їх вільного поширення та використання);

 

згода суб’єкта персональних даних — будь-яке документоване, добровільне волевиявлення фізичної особи щодо надання дозволу на обробку її персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки;

 

знеособлення персональних даних — вилучення відомостей, які дають змогу ідентифікувати особу;

 

обробка персональних даних — будь-яка дія або сукупність дій, здійснених повністю або частково в інформаційній (автоматизованій) системі та/або в картотеках персональних даних, які пов’язані зі збиранням, реєстрацією, накопиченням, зберіганням, адаптуванням, зміною, поновленням, використанням і поширенням (розповсюдженням, реалізацією, передачею), знеособленням, знищенням відомостей про фізичну особу;

 

персональні дані — відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована;

 

розпорядник бази персональних даних — фізична чи юридична особа, якій володільцем бази персональних даних або законом надано право обробляти ці дані.

Не є розпорядником бази персональних даних особа, якій володільцем та/або розпорядником бази персональних даних доручено здійснювати роботи технічного характеру з базою персональних даних без доступу до змісту персональних даних;

 

суб’єкт персональних даних — фізична особа, стосовно якої відповідно до закону здійснюється обробка її персональних даних;

 

третя особа — будь-яка особа, за винятком суб’єкта персональних даних, володільця чи розпорядника бази персональних даних та уповноваженого державного органу з питань захисту персональних даних, якій володільцем чи розпорядником бази персональних даних здійснюється передача персональних даних відповідно до закону;

 

особливі категорії даних — персональні дані про расове або етнічне походження, політичні, релігійні або світоглядні переконання, членство в політичних партіях та професійних спілках, а також даних, що стосуються здоров’я чи статевого життя.

 

1.2. Дане Положення обов’язкове для застосування відповідальною особою та співробітниками продавця, які безпосередньо здійснюють обробку та/або мають доступ до персональних даних у зв’язку з виконанням своїх службових обов’язків.

 

 

2. Перелік баз персональних даних.

 

2.1. Продавець є володільцем наступних баз персональних даних:

    база персональних даних контрагенти.

 

3. Мета обробки персональних даних.

 

3.1. Метою обробки персональних даних у системі є зберігання та обслуговування даних контрагентів, відповідно до статей 6, 7 Закону України «Про захист персональних даних»:.

 

3.2. Метою обробки персональних даних є забезпечення реалізації цивільно-правових відносин, надання/ отримання та здійснення розрахунків за придбані товари/послуги відповідно до Податкового кодексу України, Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».

 

4. Порядок обробки персональних даних: отримання згоди, повідомлення про права та дії з персональними даними суб’єкта персональних даних.

 

4.1. Згода суб’єкта персональних даних має бути добровільним волевиявленням фізичної особи щодо надання дозволу на обробку її персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки. Згода суб’єкта персональних даних може бути надана у наступних формах:

 • документ на паперовому носії з реквізитами, що дає змогу ідентифікувати цей документ і фізичну особу;
 • електронний документ, який має містити обов’язкові реквізити, що дають змогу ідентифікувати цей документ та фізичну особу. Добровільне волевиявлення фізичної особи щодо надання дозволу на обробку її персональних даних доцільно засвідчувати електронним підписом суб’єкта персональних даних.
 • відмітка на електронній сторінці документа чи в електронному файлі, що обробляється в інформаційній системі на основі документованих програмно-технічних рішень.

 

4.2. Згода суб’єкта персональних даних надається під час оформлення цивільно-правових відносин відповідно до чинного законодавства.

 

4.3. Повідомлення суб’єкта персональних даних про включення його персональних даних до бази персональних даних, права, визначені Законом України «Про захист персональних даних», мету збору даних та осіб, яким передаються його персональні дані здійснюється під час оформлення цивільно-правових відносин відповідно до чинного законодавства.

 

4.4. Обробка персональних даних про расове або етнічне походження, політичні, релігійні або світоглядні переконання, членство в політичних партіях та професійних спілках, а також даних, що стосуються здоров’я чи статевого життя (особливі категорії даних) забороняється.

 

5. Місцезнаходження бази персональних даних.

 

5.1. Вказані у розділі 2 цього Положення бази персональних даних знаходяться за адресою продавця.

 

6. Умови розкриття інформації про персональні дані третім особам.

 

6.1. Порядок доступу до персональних даних третіх осіб визначається умовами згоди суб’єкта персональних даних, наданої володільцю бази персональних даних на обробку цих даних, або відповідно до вимог закону.

 

6.2. Доступ до персональних даних третій особі не надається, якщо зазначена особа відмовляється взяти на себе зобов’язання щодо забезпечення виконання вимог Закону України «Про захист персональних даних» або неспроможна їх забезпечити.

 

6.3. Суб’єкт відносин, пов’язаних з персональними даними, подає запит щодо доступу (далі — запит) до персональних даних володільцю бази персональних даних.

 

6.4. У запиті зазначаються:

 • прізвище, ім’я та по батькові, місце проживання (місце перебування) і реквізити документа, що посвідчує фізичну особу, яка подає запит (для фізичної особи — заявника);
 • найменування, місцезнаходження юридичної особи, яка подає запит, посада, прізвище, ім’я та по батькові особи, яка засвідчує запит;
 • підтвердження того, що зміст запиту відповідає повноваженням юридичної особи (для юридичної особи — заявника);
 • прізвище, ім’я та по батькові, а також інші відомості, що дають змогу ідентифікувати фізичну особу, стосовно якої робиться запит;
 • відомості про базу персональних даних, стосовно якої подається запит, чи відомості про володільця чи розпорядника цієї бази;перелік персональних даних, що запитуються;
 • мета запиту.

 

6.5. Строк вивчення запиту на предмет його задоволення не може перевищувати десяти робочих днів з дня його надходження.

Протягом цього строку володілець бази персональних даних доводить до відома особи, яка подає запит, що запит буде задоволене або відповідні персональні дані не підлягають наданню, із зазначенням підстави, визначеної у відповідному нормативно-правовому акті.

Запит задовольняється протягом тридцяти календарних днів з дня його надходження, якщо інше не передбачено законом.

 

6.6. Усі працівники володільця бази персональних даних зобов’язані додержуватися вимог конфіденційності щодо персональних даних та інформації щодо рахунків у цінних паперах та обігу цінних паперів.

 

6.7. Відстрочення доступу до персональних даних третіх осіб допускається у разі, якщо необхідні дані не можуть бути надані протягом тридцяти календарних днів з дня надходження запиту. При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у запиті, не може перевищувати сорока п’яти календарних днів.

 

6.8. Повідомлення про відстрочення доводиться до відома третьої особи, яка подала запит, у письмовій формі з роз’ясненням порядку оскарження такого рішення.

 

6.9. У повідомленні про відстрочення зазначаються:

 • прізвище, ім’я та по батькові посадової особи;
 • дата відправлення повідомлення;
 • причина відстрочення;
 • строк, протягом якого буде задоволене запит.

 

6.10. Відмова у доступі до персональних даних допускається, якщо доступ до них заборонено згідно із законом.

 

6.11. У повідомленні про відмову зазначаються:

 • прізвище, ім’я, по батькові посадової особи, яка відмовляє у доступі;
 • дата відправлення повідомлення;
 • причина відмови.

 

6.12. Рішення про відстрочення або відмову із доступі до персональних даних може бути оскаржено до уповноваженого державного органу з питань захисту персональних даних, інших органів державної влади та органів місцевого самоврядування, до повноважень яких належить здійснення захисту персональних даних, або до суду.

 

7. Захист персональних даних: способи захисту, відповідальна особа, працівники, які безпосередньо здійснюють обробку та/або мають доступ до персональних даних у зв’язку з виконанням своїх службових обов’язків, строк зберігання персональних даних.

 

7.1. Володільця бази персональних даних обладнано системними і програмно-технічними засобами та засобами зв’язку, які запобігають втратам, крадіжкам, несанкціонованому знищенню, викривленню, підробленню, копіюванню інформації і відповідають вимогам міжнародних та національних стандартів.

 

7.2. Відповідальна особа організовує роботу, пов’язану із захистом персональних даних при їх обробці, відповідно до закону. Відповідальна особа визначається наказом Володільця бази персональних даних.

Обов’язки відповідальної особи щодо організації роботи, пов’язаної із захистом персональних даних при їх обробці зазначаються у посадовій інструкції.

 

7.3. Відповідальна особа зобов’язана:

 • знати законодавство України в сфері захисту персональних даних;
 • розробити процедури доступу до персональних даних співробітників відповідно до їхніх професійних чи службових або трудових обов’язків;
 • забезпечити виконання співробітниками Володільця бази персональних даних вимог законодавства України в сфері захисту персональних даних та внутрішніх документів, що регулюють діяльність Володільця бази персональних даних щодо обробки і захисту персональних даних у базах персональних даних;
 • розробити порядок (процедуру) внутрішнього контролю за дотриманням вимог законодавства України в сфері захисту персональних даних та внутрішніх документів, що регулюють діяльність Володільця бази персональних даних щодо обробки і захисту персональних даних у базах персональних даних, який, зокрема, повинен містити норми щодо періодичності здійснення такого контролю;
 • повідомляти Володільця бази персональних даних про факти порушень співробітниками вимог законодавства України в сфері захисту персональних даних та внутрішніх документів, що регулюють діяльність Володільця бази персональних даних щодо обробки і захисту персональних даних у базах персональних даних у термін не пізніше одного робочого дня з моменту виявлення таких порушень;
 • забезпечити зберігання документів, що підтверджують надання суб’єктом персональних даних згоди на обробку своїх персональних даних та повідомлення вказаного суб’єкта про його права.

 

7.4. З метою виконання своїх обов’язків відповідальна особа має право:

 • отримувати необхідні документи, у тому числі накази й інші розпорядчі документи, видані Володільцем бази персональних даних , пов’язані із обробкою персональних даних;
 • робити копії з отриманих документів, у тому числі копії файлів, будь-яких записів, що зберігаються в локальних обчислювальних мережах і автономних комп’ютерних системах;
 • брати участь в обговоренні виконуваних ним обов’язків організації роботи, пов’язаної із захистом персональних даних при їх обробці;
 • вносити на розгляд пропозиції щодо покращення діяльності та вдосконалення методів роботи, подавати зауваження та варіанти усунення виявлених недоліків у процесі обробки персональних даних;
 • одержувати пояснення з питань здійснення обробки персональних даних;
 • підписувати та візувати документи в межах своєї компетенції.

 

7.5. Працівники, які безпосередньо здійснюють обробку та/або мають доступ до персональних даних у зв’язку з виконанням своїх службових (трудових) обов’язків зобов’язані дотримуватись вимог законодавства України в сфері захисту персональних даних та внутрішніх документів, щодо обробки і захисту персональних даних у базах персональних даних.

 

7.6. Працівники, що мають доступ до персональних даних, у тому числі, здійснюють їх обробку зобов’язані не допускати розголошення у будь-який спосіб персональних даних, які їм було довірено або які стали відомі у зв’язку з виконанням професійних чи службових або трудових обов’язків. Таке зобов’язання чинне після припинення ними діяльності, пов’язаної з персональними даними, крім випадків, установлених законом.

 

7.7.Особи, що мають доступ до персональних даних, у тому числі, здійснюють їх обробку у разі порушення ними вимог Закону України «Про захист персональних даних» несуть відповідальність згідно законодавства України.

 

7.8. Персональні дані не повинні зберігатися довше, ніж це необхідно для мети, для якої такі дані зберігаються, але у будь-якому разі не довше строку зберігання даних, визначеного згодою суб’єкта персональних даних на обробку цих даних.

 

8. Права суб’єкта персональних даних.

 

8.1. Суб’єкт персональних даних має право:

 • знати про місцезнаходження бази персональних даних, яка містить його персональні дані, її призначення та найменування, місцезнаходження та / або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника цієї бази або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;
 • отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані, що містяться у відповідній базі персональних даних;
 • на доступ до своїх персональних даних, що містяться у відповідній базі персональних даних;
 • отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи зберігаються його персональні дані у відповідній базі персональних даних, а також отримувати зміст його персональних даних, які зберігаються;
 • пред’являти вмотивовану вимогу із запереченням проти обробки своїх персональних даних органами державної влади, органами місцевого самоврядування при здійсненні їхніх повноважень, передбачених законом;
 • пред’являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником цієї бази, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;
 • на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв’язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;
 • звертатися з питань захисту своїх прав щодо персональних даних до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, до повноважень яких належить здійснення захисту персональних даних;
 • застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних.

 

9. Порядок роботи з запитами суб’єкта персональних даних.

 

9.1. Суб’єкт персональних даних має право на одержання будь-яких відомостей про себе у будь-якого суб’єкта відносин, пов’язаних з персональними даними, без зазначення мети запиту, крім випадків, установлених законом.

 

9.2. Доступ суб’єкта персональних даних до даних про себе здійснюється безоплатно.

 

9.3. Суб’єкт персональних даних подає запит щодо доступу (далі — запит) до персональних даних володільцю бази персональних даних.

 

У запиті зазначаються:

 • прізвище, ім’я та по батькові, місце проживання (місце перебування) і реквізити документа, що посвідчує особу суб’єкта персональних даних;
 • інші відомості, що дають змогу ідентифікувати особу суб’єкта персональних даних;
 • відомості про базу персональних даних, стосовно якої подається запит, чи відомості про володільця чи розпорядника цієї бази;
 • перелік персональних даних, що запитуються.

 

9.4. Строк вивчення запиту на предмет його задоволення не може перевищувати десяти робочих днів з дня його надходження.

 

9.5. Протягом цього строку володілець бази персональних даних доводить до відома суб’єкта персональних даних, що запит буде задоволене або відповідні персональні дані не підлягають наданню, із зазначенням підстави, визначеної у відповідному нормативно-правовому акті.

 

9.6. Запит задовольняється протягом тридцяти календарних днів з дня його надходження, якщо інше не передбачено законом.

 

10. Державна реєстрація бази персональних даних.

 

10.1. Державна реєстрація баз персональних даних здійснюється відповідно до статті 9 Закону України «Про захист персональних даних».

Натуральные камни - уникальные сокровища Земли

С древних времен камни привлекали людей своей необъяснимой силой, способной оказывать психотерапевтическое и информационное воздействие на человека. Искусство врачевания с помощью этих удивительных даров Земли называется литотерапией. Наш интернет магазин камней и минералов приглашает всех подружиться с самоцветами и получить их поддержку и помощь в любых ситуациях.

Лечебные свойства камней

 За миллиарды лет нахождения в недрах Земли камни накопили в себе большое количество энергии. Они постоянно осуществляют энергообмен с окружающей средой. Вибрации самоцветов близки к вибрациям человека, что позволяет использовать их для лечения различных заболеваний, выравнивая и стимулируя энергетические потоки в организме.

В наших каталогах представлено большое разнообразие всевозможных камней и минералов для литотерапии. Растерялись в многообразии? Не переживайте! «Ваш» камень обязательно даст сигнал, что он вам подходит. Просматривая фотографии или пообщавшись с минералом вживую, вы ощутите внутренний отклик, тепло или другое ощущение, по которому определитесь с выбором. Можно подбирать самоцветы по знаку зодиака и другим параметрам. Существуют разные способы, о которых вы также можете прочитать на нашем сайте.

Некоторые предпочитают минералы для литотерапии в необработанном виде, другим нравятся шлифованные и формованные. Выбирайте магические камни на свой вкус и потребности. Любой из них принесет пользу.

Литотерапия для качественных изменений в жизни

 Многочисленные исследования ученых, и наблюдения литотерапевтов подтверждают, что минералы оказывают благотворное влияние на организм человека, а также могут помогать ему и на событийном жизненном уровне. Например, магия кристаллов эффективна для привлечения удачи, повышения уверенности в себе и прочих целей. Литотерапию некоторые называют медициной 21 века.

Известно, что ламы Тибета готовят лекарства и снадобья с применением силы камней. Для практик используются пирамидки, чётки, шары из натуральных минералов, которые усиливают проводимость разных энергий и помогают в решении различных задач. Так заряжается камнями вода для долголетия.

Китайские народные целители также активно используют камни в качестве биостимуляторов на биологически активные точки тела. Благодаря вибрациям определенных видов самоцветов, гармонизируется энергетика человека, восстанавливается его здоровье.

Всем известная Аюрведа тоже не обходится без помощи камней. Индийские лекари минералами снимают боли, чистят и заряжают чакры.

Искусство фэн-шуй предполагает использование камней для усиления положительных энергетических потоков и рассеивания негативных.

 Знания о камнях для новичков и практикующих

Для тех, кто хочет узнать больше о литотерапии, мы собрали на нашем сайте много информации. Приведенные сведения и рекомендации основаны на большом опыте человечества и современных исследованиях. Это поможет вам правильно подобрать и купить камни.

Натуральные камни – любовь на всю жизнь

Интернет-магазин Камни маркет приглашает всех приобщиться к миру натуральных камней и минералов. Мы гордимся своим ассортиментом, вся продукция высокого качества и по доступным ценам. Используя камни и замечая их положительный эффект, вы убедитесь в эффективности литотерапии и поймете, почему для нас продажа натуральных камней стала делом всей жизни.

Если вы хотите улучшить свою жизнь, поправить здоровье, украсить себя или выбрать достойный подарок для близких и родных, натуральные камни и изделия из них – лучший выбор!

Камни по знаку зодиака – защита и покровительство

Еще в древности астрологи отмечали, что положение звезд на момент рождения человека определяет во многом его судьбу. Каждое созвездие имеет планету-покровителя, которой соответствуют определенные зодиакальные камни. Магазин Камни Маркет рекомендует всем подобрать и носить «свой» минерал, тогда влияние планеты-покровителя на вашу жизнь будет усиленно.

Взаимосвязь камня-талисмана и человека

Обратите внимание, что камни по знаку зодиака влияют на нас сильнее, чем другие самоцветы. Очень важно иметь хотя бы одного такого помощника.   Это талисманы, которые идеально настроены на энергетику того, кто их носит.

Вы сами можете ощутить разницу, когда ваш камень-покровитель рядом, и когда его с вами нет. Разница в самочувствии, удачливости, энергетической чувствительности существенна. Камни раскрывают ваш потенциал, дают силы, помогают развитию, способствуют успеху в различных сферах жизни. Порой они творят фантастику!

Защитные свойства камней-талисманов

Стоит также отметить превосходные защитные свойства, которыми обладают минералы по знакам зодиака. Эти удивительные дары Земли отводят от владельца болезни, охраняют от негативных энергетических влияний и неудач. Они усиливают интуицию, что делает возможным почувствовать опасность и вовремя предпринять меры задолго до начала неприятностей.

Универсальные зодиакальные целители

Если вы болеете, обязательно приобретите камни по знаку зодиака. Вам станет легче, быстрее начнет восстанавливаться организм. Регулярное ношение талисманов омолаживает все органы, придает сил, укрепляет иммунную систему. Всё это благодаря тонким вибрациям, которые излучает минерал. Он словно настраивается на вас и корректирует вашу энергетику, приводя ее к максимально естественному балансу.

Самоцветы по зодиаку для духовного развития

Ценятся зодиакальные помощники и при занятиях духовными практиками. Применяя их, легче настроиться на определенные частоты, и медитации становятся более качественными.

Магия минералов-покровителей

Магические свойства зодиакальных покровителей невероятны! Они помогают реализации желаний. Главное – правильно подобрать такой талисман и наладить с ним связь. Многие маги и целители знают о силе, которой обладают натуральные камни по знакам зодиака, и с успехом используют их в обрядах и ритуалах.

Подборка камней по знаку зодиака

Одному знаку зодиака, как правило, подходит не один самоцвет, а несколько. Идеально иметь в наличии все, соответствующие вашему знаку. Тогда можно подбирать для разных ситуаций конкретного помощника. Это зависит от ваших желаний и потребностей. Если вы впервые знакомитесь с камнями, подберите один и попробуйте его применять. Затем расширяйте свою коллекцию.

Любые драгоценные и полудрагоценные камни по знакам зодиака можно носить в оправе, как из благородных металлов, так и из обычных. Правда, некоторые самоцветы раскрывают свой потенциал больше в золоте, другие в серебре, а некоторые отлично показывают себя в любом металле. Необходимо знать тонкости, о которых можно также прочитать на страницах нашего сайта.

Разнообразие камней для всех знаков зодиака

В нашем интернет магазине вы всегда найдете камни по знаку зодиака по низким ценам. Благодаря широкому ассортименту, можно выбрать талисманы в виде кулонов, бус, брелоков или любых других видов украшений.

Уделяйте своим зодиакальным камням внимание и заботу, регулярно ухаживайте за ними, и они отблагодарят вас своим покровительством!

 

Случайные товары

Сопутствующие товары

Подписатся на новинки и акции

captcha 

Фильтр

Авторизация

Товар недели

Has no item to show!

Новинки

Новости

Кристаллы топаз Империал доступны к заказам
30 августа 2019

Новая поставка бразильских кристаллов топаза. Никакой обработки!

Подробнее...
Галька из индийского граната теперь и поштучно
08 мая 2019

Натуральный гранат размером ок. 10*10мм округлой формы поштучно и у в упаковках 

Подробнее...